Koło Naukowe Geopolityki O nas

O nas

Koło Naukowe Geopolityki Uniwersytetu Gdańskiego powstało 28 listopada 2012 roku. Funkcjonuje przy Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Jest organizacją studencką o charakterze naukowym.

Celem działalności KN Geopolityki jest zrzeszanie studentów zainteresowanych problematyką szeroko pojętej geopolityki oraz upowszechnienie problematyki związanej z tą dyscypliną naukową, a także działalność naukowo-dydaktyczna z zakresu geopolityki mająca na celu poszerzenie wiedzy studentów w tym zakresie. Do celów statutowych Koła należy również promocja Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz integracja środowiska studentów tego Instytutu, jak i innych ośrodków naukowych zajmujących się geopolityką.

KN Geopolityki swoje cele statutowe realizuje poprzez organizowanie, współorganizowanie oraz udział w seminariach, sympozjach, konferencjach naukowych, zjazdach, warsztatach, spotkaniach, kursach, szkoleniach, wykładach i innych wydarzeniach naukowych, których celem jest poruszanie geopolitycznej problematyki oraz opracowywanie materiałów związanych z tematyką geopolityki, a także prowadzenie działalności wydawniczej. By jak najlepiej wywiązywać się z wymienionych celów statutowych Koło zawiązuje współpracę z innymi kołami naukowymi oraz instytucjami i organizacjami realizującymi tożsame z KN Geopolityki cele statutowe.

Autor: Administrator
Ostatnio modyfikowane: 31.01.2013